História spoločnosti

Spoločnosť ENERGYPLAN s.r.o je poskytovateľom energetických a odborných služieb služieb hlavne na Slovensku. História spoločnosti sa začala písať v roku 2018, vtedy ešte ako projekt, a podstatný míľnik bola jar 2021, kedy bola firma založená. Odvtedy zvládla spoločnosť množstvo projektov v podnikaní. Konzultačná činnosť bola hlavná náplň od počiatku, zlom nastal v roku 2021 po roku príprav na poradenskú činnosť v oblasti Energetiky. Pri poskytovaní energetických služieb sme neustále zlepšovali naše portfólio, do ktorého dnes patria stavební inžinieri, odborníci v energetike, ekonómovia, právnici a ďalší spolupracovníci, ktorí neustále zlepšujú aktuálne služby a pridávajú nové služby, a odbornosti. Naša spoločnosť zároveň vyvíja vlastný software, a pripravujeme sa na ďalší posun a to vývoj vlastného hardware. V roku 2018 sme začali s projektom ENERGYPLAN, ktorý spája služby s obchodnou politikou, interným podnikovým systémom naprieč celou spoločnosťou v prospech klienta. Tento neustály vývoj a zlepšovanie nás posúva vpred aby sme poskytovali energetické služby na čo najvššej úrovni.

[/vc_column][/vc_row]
Spoločnosť SAMDO s.r.o. navrhla projekt ENERGYPLAN pre podnikateľskú sféru. Služby primárne obsiahnuté v tomto projekte plne zastupujú pozíciu energetika v spoločnosti. Zároveň si Vaša spoločnosť vie dohodnúť rozšírené služby na základe Vašich potrieb.

Naše služby