PROJEKT ENERGYPLAN

Projekt spoločnosti ENERGYPLAN s.r.o. zastrešuje energetické služby pre spoločnosti na vysokej úrovni. Spája široké spektrum odborníkov a odborne spôsobilých osôb v rámci energetiky ale aj ekonómov, stavebných inžinierov a právnikov. Zároveň spája služby s obchodnou politikou a interným podnikovým systémom naprieč celou spoločnosťou v prospech klienta.

Malé a stredné podniky každého zamerania

Služba vie pokryť funkciu energetika v podniku,  pravidelnú kontrolu faktúr za jednotlivé médiá, analýza parametrov faktúr, vyhotovenie reportov, analýz a návrhov pre úspory energie a nákladov na ne. Poradenstvo pri výbere dodávateľov energií.


 

Mestá, obce, orgány štátnej správy

Zabezpečenie funkcie energetika, energetické audity v zmysle Zákona č. 321/2014 a Vyhlášky č. 179/2015. Posúdenie projektov pre účely GES. Poradenstvo pri výbere dodávateľov energií.

Veľké podniky

Energetické audity v zmysle zákona č. 321/2014 a Vyhlášky č. 179/2015. Zastúpenie funkcie energetika v podniku. Energetická certifikácia budov, návrhy a realizácie energetických projektov. Vedenie denníka odborných skúšok a revízií, vykonávania revízií elektrických aj plynových. Meranie a regulácia.

 

ADRESA

ENERGYPLAN s.r.o.

Mýtna 1173/41

902 01 Pezinok

KONTAKT

kontakt@energyplan.sk

033/ 202 88 15