Spracovanie osobných údajov na stránke energyplan.sk

Spoločnosť ENERGYPLAN s.r.o. spracúva osobné údaje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Nariadenia č. 13 a 14 Európskeho parlamentu a Rady EÚ zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov.

Pre viac informáciu o spôsobe spracúvania osobných údajov kliknite na odkaz nižšie:

VIAC

ADRESA

ENERGYPLAN s.r.o.

Mýtna 1173/41

902 01 Pezinok

KONTAKT

kontakt@energyplan.sk

033/ 202 88 15