NAŠE SLUŽBY

Projekt ENERGYPLAN v sebe zahŕňa široké spektrum odborných energetických služieb.

Služba energetika spoločnosti

Zahŕňa kontrolu parametrov faktúr za jednotlivé médiá, vedenie evidencie spotreby, pravidelné reporty a analýzy, poradenstvo pri výbere dodávateľov. Rovnako aj návrhy úsporných opatrení s ich ekonomickým a energetickým vyhodnotením.

Návrh a realizácia energetických riešení

Návrh a realizácia LED osvetľovacej sústavy, fotovoltického zariadenia, sústavy termických kolektorov, vysokoúčinného chladenia, kompresorovej či vykurovacej sústavy.

Odborné skúšky a prehliadky

Revízie na úrovni silnoprúd/slaboprúd, odborné technické skúšky. Revízie plynových a tlakových zariadení, odborné technické skúšky. Vedenie denníka odborných skúšok a prehliadok.

Energetický audit

Energetický audit spoločnosti v zmysle Zákona č. 321/2014 a Vyhlášky č. 179/2015- povinný pre veľké podniky a pri čerpaní štrukturálnych fondov.

Služby v oblasti elektrickej energie

Zabezpečenie náhradného zdroja dodávky elektriny, inštalácia kompenzačných rozvádzačov pre elimináciu jalového odberu, analýza siete a posúdenie kvality distribúcie elektriny v sieti odberateľa.

Energetická certifikácia budov

Energetická certifikácia budov v zmysle Zákona č. 555/2005.

MERANIE A REGULÁCIA

Meranie a regulácia- inteligentné riešenie pre Vaše podnikanie

Najnovším rozšírením projektu ENERGYPLAN je inteligentný systém pre Vaše podnikanie. Riadiaca jednotka, ktorú využívame je vyrábaná v Česku a Slovensku. Celý projekt je zameraný na zvýšenie efektivity Vášho podnikania a zároveň na zníženie nákladov. Systémy automatizácie, ktoré ponúkame sú pre tieto ciele ideálnym riešením.

Všetky merania sú neinvazívne, inteligentné a kedykoľvek máte prístup k práve meraných údajom či k historicky nameraným hodnotám. V rámci služby budete mať prístup do zákazníckeho portálu ENERGYPLAN, kde budete mať prístup k týmto informáciám. Prístup viete mať pre neobmedzený počet užívateľov. V rámci služby sú zahrnuté aj vizualizácie dát, reporty či notifikácie.

Ukážky zo zákazníckeho portálu projektu ENERGYPLAN

ADRESA

ENERGYPLAN s.r.o.

Mýtna 1173/41

902 01 Pezinok

KONTAKT

kontakt@energyplan.sk

033/ 202 88 15